Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-10-011/09-00 ” Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji substancji czynnych oraz rozbudowa infrastruktury ”B+R”

Całkowita wartość projektu: 12 318 706,00

Kwota dofinansowania z EFRR: 6 047 880,00

Nazwa beneficjenta: Nobilus Ent Tomasz Koźluk

W związku z prowadzoną inwestycją – rozbudowa zakładu produkcyjnego w oddziale w Kutnie, dofinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zachęcamy do składania ofert na poniższe elementy wyposażenia.

Opis Działanie (zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym) Termin składania ofert Planowany termin zakupu do
Instalacje w pomieszczeniu suszarni Comber Działanie 1 20.08.2009 30.09.2009
System wentylacyjny Działanie 1 20.05.2009 30.09.2009
Zakup zestawu HPLC z podajnikiem gradientu Działanie 1 30.07.2009 30.09.2009
Zakup wymienników ciepła na destylację i suszarnię rozpyłową Działanie 2 15.10.2010 30.11.2010
Zapłata za prace projektowe Działanie 2 30.04.2010 30.11.2010
Zaliczka za halę Działanie 2 30.04.2010 30.11.2010
Zaliczka za system wentylacyjny Działanie 3 20.05.2011 30.05.2011
Zakup homogenizatora do ścieków Działanie 3 31.03.2011 30.05.2011
IV zaliczka za instalacje pozostałe, zagospodarowanie terenu Działanie 3 07.02.2011 30.05.2011
III zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 3 17.03.2011 30.05.2011
III zaliczka za instalacje pozostałe, zagospodarowanie terenu Działanie 3 07.04.2011 30.05.2011
I zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 3 07.02.2011 30.05.2011
II zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 3 07.02.2011 30.05.2011
Zakup zestawu GC Działanie 3 15.12.2010 30.05.2011
Ostatnia zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 4 04.07.2011 30.11.2011
Zakup pompy ciepła do odzysku energii cieplnej z wody obiegowej (nowy sposób ogrzewania budynku) Działanie 4 05.09.2011 30.11.2011
Zaliczka za system wentylacyjny Działanie 4 10.11.2011 30.11.2011
Zakup sprężarki do powietrza Działanie 4 14.10.2011 30.11.2011
Ostatnia zaliczka za instalacje pozostałe, zagospodarowanie terenu Działanie 4 10.06.2011 30.11.2011
Zakup zestawu HPLC z podajnikiem gradientu Działanie 4 14.10.2011 30.11.2011
IV zaliczka za instalacje pozostałe i zagospodarowanie terenu Działanie 4 20.06.2011 30.11.2011
III zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 4 08.11.2011 30.11.2011
Zakup systemu wytwarzania czynnika chłodniczego Działanie 4 20.10.2011 30.11.2011
Zakup kolumny destylacyjnej do metanolu wraz z kotłem Działanie 4 01.06.2011 30.11.2011
Zakup wymienników ciepła na destylacje i suszarnie rozpyłową Działanie 4 20.04.2011 30.11.2011
Zakup układu homogenizatora do mikronizacji (łaźni ultradźwiękowej) Działanie 4 12.10.2011 30.11.2011
Zakup wirówki zamkniętej Działanie 4 20.10.2011 30.11.2011
Zakup reaktorów Działanie 5 31.10.2011 30.11.2011
Zapłata za instalacje (orurowanie) w pomieszczeniu jednoprzestrzennym, plastik, stal, KO wraz z aparaturą Działanie 5 02.12.2011 31.05.2012
Zakup chłodni z agregatem zewnętrznym Działanie 5 28.10.2011 31.05.2012
Zakup wózka akumulatorowego Działanie 4 27.10.2011 31.05.2012
Zakup pomp próżniowych Działanie 6 23.03.2012 30.11.2012
Zakup pomp podawczych EX Działanie 5 10.02.2012 31.05.2012
Zakup wyparek Buchi 50l Działanie 4 14.10.2011 31.05.2012
Zakup wyparek Buchi laboratoryjnych Działanie 4 14.10.2011 31.05.2012
III zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 5 18.05.2012 31.05.2012
Zakup wag analitycznych Działanie 5 23.03.2012 31.05.2012
Zakup wózków paletowych Działanie 5 04.04.2012 31.05.2012
Zakup szkła laboratoryjnego Działanie 5 19.04.2012 30.11.2012
Zakup pHmetrów Działanie 5 19.04.2012 31.05.2012
Zakup pH/konduktometrów Działanie 5 19.04.2012 31.05.2012
Zakup wagi laboratoryjnej Działanie 5 19.04.2012 31.05.2012
Zakup wag magazynowych Działanie 5 19.04.2012 31.05.2012
Zakup mieszadeł Działanie 5 19.04.2012 31.05.2012
Zakup zestawu HPLC, gradientu Działanie 6 28.05.2012 30.11.2012
IV zaliczka za instalacje pozostałe, zagospodarowanie terenu oraz Ostatnia zaliczka za instalacje pozostałe, zagospodarowanie terenu Działanie 5 21.12.2011 31.05.2012
Zakup suszarki rozpyłowej Działanie 6 27.07.2012 30.11.2012
Zakup suszarki próżniowej (tacowej dużej) Działanie 6 19.09.2012 30.11.2012
Zakup małego zestwu do destylacji rozpuszczalników Działanie 7 21.09.2012 30.11.2012
Zakup szaf laboratoryjnych Działanie 6 21.09.2012 30.11.2012
Zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 6 24.09.2012 30.11.2012
Zakup stołów laboratoryjnych Działanie 6 22.06.2012 30.11.2012
Zakup szaf ognioodpornych Działanie 6 24.09.2012 30.11.2012
Zakup regałów magazynowych Działanie 6 24.09.2012 30.11.2012
Zakup szaf higienicznych Działanie 6 24.09.2012 30.11.2012
Zakup dygestorii Działanie 6 25.09.2012 30.11.2012
Zakup reaktora szklanego Simax 100l Działanie 7 05.12.2012 30.05.2013
Zakup zestawu HPLC preparatywnego Działanie 7 21.12.2012 30.05.2013
Zakup regałów magazynowych Działanie 7 21.03.2013 31.05.2013
Zakup zbiorników ze stali kwasoodpornej (KO) Działanie 7 11.04.2013 31.05.2013
Zakup zbiornika stalowego Działanie 7 11.04.2013 31.05.2013
Zakup reaktorów Działanie 7 11.04.2013 31.05.2013
Zakup zestawów do TLC Działanie 7 11.04.2013 31.05.2013
Zakup łaźni grzewczej Działanie 7 11.04.2013 31.05.2013
Zakup stanowiska chromatografu i ultrafiltracji preparatywnej. Zakup membran Działanie 7 24.04.2013 31.05.2013
Zakup stanowiska chromatografu i ultrafiltracji preparatywnej. Zakup obudowy membran Działanie 7 13.05.2013 31.05.2013
Zakup stanowiska chromatografu i ultrafiltracji preparatywnej – zakup zbiorników. Działanie 7 21.05.2013 31.05.2013
Zaliczka za wykończenie wnętrz Działanie 7

Oferty oraz zapytania prosimy przesyłać na dotacja@nobilsuent.com
Informacji udzielamy pod numerami telefonów 24 254 90 01, 22 782 49 41
O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent