Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Dofinansowane projekty:

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0115/20-00

Okres realizacji projektu: 01/07/2020 - 30/09/2020
O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent