Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Nobilus Ent
dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45
01 - 821 Warszawa
REGON P - 006940419
NIP 118-001-31-91
Wpis do ewid. dział. gosp. pod nr 67


Kutno, dnia 03.08.2009 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 343a/09

Uprzejmie proszę o sporządzenie i przesłanie oferty na:

1. Modernizację instalacji technologicznej Comber TD-500,
2. Materiały do wykonania instalacji technologicznych i podestu w hali syntezy.

Ofertą należy objąć następujące prace:
a) budowa i montaż osprzętu kolumny sorpcyjnej V500 nr 182,
b) wspawanie zaworu odcinającego na linii łączącej zbiornik buforowy sprężonego azotu z suszarnią COMBER TD-500,
c) wykonanie i malowanie konstrukcji do montażu kolektorów zaworowych dla instalacji kolumnowej sorpcji ekstraktu,
d) wykonanie i montaż kolektorów zaworowych dla instalacji kolumnowej sorpcji ekstraktu,
e) spawanie konstrukcji z półką przesuwną pod reaktor – pracownia półtechniczna,
f) spawanie uszkodzonej tacy aluminiowej pod ekstraktor,
g) wykonanie i montaż podwieszeń dla magistral ekstraktu,
h) rozpoczęcie montażu magistral ekstraktu łączących pompy cyrkulacyjne (P23, P23a, P24, P24a) z kolumnami sorpcyjnymi (181, 182, 120, 109, 110) i ekstraktorami (104, 105, 106, 107),
i) wykonanie tacki do wygrzewania tygli ceramicznych.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN

Prosimy o przesłanie oferty na adres: Nobilus Ent Oddział w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Metalowa 6a do 20.08.2009 r.


Z poważaniem
Koordynator ds. projektowych - Mariusz Marciniak
O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent