Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Nobilus Ent
dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45
01 - 821 Warszawa
REGON P - 006940419
NIP 118-001-31-91
Wpis do ewid. dział. gosp. pod nr 67


Kutno, dnia 28.04.2009 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 163c/09

Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji wentylacji modernizowanego pomieszczenia suszarni COMBER 500 D.
Prosimy o przesłanie oferty na adres: Nobilus Ent Oddział w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Metalowa 6a do dnia 20.05.2009 r.
Zwracamy się z prośbą o potraktowanie naszej prośby - jako pilnej.

Z poważaniem
Zbigniew Zielonka
O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent