Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Nobilus Ent
dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45
01 - 821 Warszawa
REGON P - 006940419
NIP 118-001-31-91
Wpis do ewid. dział. gosp. pod nr 67


Kutno, dnia 09.07.2009 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 313c/09

Firma Nobilus Ent zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „CHROMATOGRAF CIECZOWY” (Zestawu HPLC z podajnikiem, gradientu).

Ofertą należy objąć:
- Pompę dwutłokową LC -20 AD;
- Mieszalnik do gradientu
- Taca na rozpuszczalnik + 2 butle
- Detektor
- Termostat
- Automatyczny podajnik próbek
- Oprogramowanie

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN

Prosimy o przesłanie oferty na adres: Nobilus Ent Oddział w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Metalowa 6a do 30.07.2009 r.


Z poważaniem
Ryszard Andruszaniec
O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent