Wytwórca substancji aktywnych oraz gotowych form farmaceutycznych.

Nobilus Ent
dr inż. Tomasz Koźluk

ul. Swarzewska 45
01 - 821 Warszawa
tel. +48 22 782 49 41
fax +48 22 782 49 51
jablonna@nobilusent.com
www.nobilusent.pl


Warszawa, dnia 28.03.2010

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2010

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Budowę hali produkcyjno-magazynowej

I. ZAMAWIAJĄCY OFERTĘ
Nobilus Ent dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45 , 01-821 Warszawa
NIP: 118-001-31-91, REGON:006940419 ,

II. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryteria wyboru oferty Waga Punkty
Cena 80% 80 pkt.
Zaawansowanie technologii 20% 20 pkt.

III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Firma Nobilus Ent zaprasza firmy budowlano- montażowe mające doświadczenie w realizacji obiektów przemysłowych do składania ofert na wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej, w której będzie realizowana produkcja chemiczno- farmaceutyczna.
Lokalizacja budowy : Kutno, ul. Metalowa 6A
Z dokumentacją projektową oraz terenem budowy można zapoznać się w Oddziale Firmy Nobilus Ent w Kutnie pod wyżej wymienionym adresem.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od czerwca do grudnia 2010 r.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kutno@nobilusent.com, faksem na nr: 24 254 96 99, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Nobilus Ent Oddział Kutno ul. Metalowa 6A do dnia 30.04.2010 r.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.nobilusent.pl

VI. W OFERCIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ M. IN. :

  • cenę
  • kosztorys ofertowy
  • termin ważności oferty
  • warunki płatności
  • maksymalny czas realizacji


Nobilus Ent
dr inż. Tomasz Koźluk
ul. Swarzewska 45
01 - 821 Warszawa
REGON P - 006940419
NIP 118-001-31-91


Kutno, dnia 28.05.2010 r.

PROTOKÓŁ WYBORU

Firma Nobilus Ent Pragnie poinformować iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO „ Budowa hali produkcyjno-magazynowej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

P.B.I. „MAVEX” Marek Michalski
99-300 Kutno,
ul. Rzeczna 2

Kryterium wyboru w/w wykonawcy była najniższa cena.
W prowadzonym postępowaniu ofertowym wpłynęły oferty firm:

  1. AWBUD Sp. z o.o., ul. Reja 4, 42-440 Fugasówka k. Zawiercia;
  2. ŁAGROM Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 67, 63-860 Pogorzela;
  3. DEEL Dorota Dobrzańska, ul. Prusa 13/30, 43-300 Bielsko-Biała;
  4. Mavex Marek Michalski, ul. Rzeczna 2, 99-300 Kutno;
  5. Novabau Sp z o.o., ul. Wołowska 92a lok. 408, 60-167 Poznań;
  6. P.P.H.U. „ARBUD”, ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek;
  7. MAYGROUP Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 51, 90-307 Łódź


O Firmie | Oferta | R&D | Praca | Kontakt | Lokalizacja | Dotacja
Copyright © 1990-2010 Nobilus Ent