O Firmie

Nobilus Ent powstał w 1990 roku jako prywatna firma produkująca substancje czynne.

Dzięki elastyczności i nastawieniu na sukces możliwy jest stały wzrost i rozwój naszej firmy. Obecnie zatrudniamy ponad 120 osób w dwóch oddziałach, liczba ta sukcesywnie zwiększa się. W obu oddziałach produkcja jest prowadzona zgodnie z normami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Pierwszy oddział mieści się w Jabłonnej (okolice Warszawy). Tu produkujemy niesterylne formy płynne i półpłynne, niektóre substancje czynne oraz R&D.

Drugi oddział został utworzony w 1999 roku w Kutnie. Substancje czynne są tu syntezowane lub izolowane z materiału roślinnego. W kwietniu 2005 produkcja została przeniesiona do nowego zakładu, wyposażonego w nowoczesną aparaturę produkcyjną i laboratoryjną również tu prowadzone są badania i rozwój naszych produktów.

Oferta

NOBILUS ENT jest producentem wysokiej jakości substancji czynnych oraz niektórych form gotowych leków. Specjalizujemy się w glikozydach nasercowych. Prowadzimy szerokie badania nad wdrożeniem nowych produktów. Wszystkie nasze produkty posiadają MSDS (Material Safety Data Sheet) oraz DMF (Drug Master File). Nasze produkty pakujemy zgodnie z życzeniem klienta, w opakowania przystosowane do transportu substancji niebezpiecznych transportem lotniczym i/lub drogowym. Zapytania ofertowe prosimy kierować do działu sprzedaży oddziału w Jabłonnej: jablonna@nobilusent.com

Produkcja kontraktowa
Produkcja kontraktowa

Dzięki wysokiej jakości i rozsądnej cenie produkty NOBILUS ENT osiągnęły dobrą pozycję zarówno na polskim, jak i na międzynarodowym rynku. Wszystkie substancje czynne są wytwarzane

Read more
Ekstrakty i substancje półsyntetyczne pochodzące z kasztanowca
Ekstrakty i substancje półsyntetyczne pochodzące z kasztanowca

α-escyna CAS No: 66795-86-6 β-escyna amorficzna CAS No: 6805-41-0 β-escyna krystaliczna CAS No: 11072-93-8 escynian sodowy CAS No: 20977-05-3 Siarczan escyny CAS No: 20977-05-3 Eskulina

Read more
Ekstrakty i substancje półsyntetyczne pochodzące z naparstnicy wełnistej i purpurowej
Ekstrakty i substancje półsyntetyczne pochodzące z naparstnicy wełnistej i purpurowej

Digoksyna CAS No.: 20830-75-5 Digitoksyna CAS No.: 71-63-6 Lanatozyd C CAS No.: 17575-22-3 Deslanatozyd CAS No.: 17598-65-1 β-metylodigoksyna CAS No.: 30685-43-9 α-metylodigoksyna CAS No.: 31962-94-4

Read more
Substancje syntetyczne
Substancje syntetyczne

Klozapina CAS No.: 5786-21-0 Flutamid CAS No.: 13311-84-7 Mesylan Imatinibu CAS No.: 220127-57-1 Żelazo Dextran 10% CAS No.: 9004-66-4 Dextranomer farmaceutyczny CAS No.: 56087-11-7 Mesna

Read more
Wzorce zanieczyszczeń Digoksyny
Wzorce zanieczyszczeń Digoksyny

Digitoxin (Zanieczyszczenie A) CAS No. 71-63-6 Gitoksyna (Zanieczyszczenie B) CAS No. 4562-36-1 Digoksygenina (Zanieczyszczenie C) CAS No. 1672-46-4 Diginatin (Zanieczyszczenie  E) CAS No. 52589-12-5 Neodigoksyn

Read more

Zamówienia

Wszystkie nasze produkty posiadają MSDS (Material Safety Data Sheet) oraz DMF (Drug Master File). Nasze produkty pakujemy zgodnie z życzeniem klienta, w opakowania przystosowane do transportu substancji niebezpiecznych transportem lotniczym i/lub drogowym. Zapytania ofertowe prosimy kierować do działu sprzedaży oddziału w Jabłonnej: jablonna@nobilusent.com

Badania (R&D)

Dużą wagę przykładamy do działań badawczo-rozwojowych nowych substancji i nowych technologii również na indywidualne zamówienie.

Naszym celem jest stałe podnoszenie jakości, przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Stale rozszerzamy naszą ofertę produktową. Rozwijamy nowe produkty i technologie, zarówno w obszarze substancji czynnych, jak i form gotowych.

Zawsze jesteśmy otwarci na nowe propozycje i projekty.

Praca

Oferty pracy

Chemik/Chemik analityk
Chemik/Chemik analityk
Chemik/Chemik analityk

Oczekiwania: – wykształcenie wyższe chemiczne, – znajomość zasad pracy w laboratorium i przemyśle, – obsługa komputera, – chęć ciągłego uczenia się zwłaszcza systemu GMP w

Chemik/Chemik analityk
Biotechnolog
Biotechnolog
Biotechnolog

Praca z bakteriami na dużą skalę (do 1500 l) i izolacja enzymów, miejsce pracy Kutno Oczekiwania: • wykształcenie wyższe (chemia, biotechnologia, biologia, inżynieria produkcji), •

Biotechnolog
Aparatowy
Aparatowy
Aparatowy

Od kandydatów oczekujemy: – preferowane wykształcenie średnie zawodowe (preferowane chemiczne) – szukamy pracowników otwartych na wyzwania i chcących uczyć się oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę, zaangażowanych

Aparatowy
Praktyki studenckie
Praktyki studenckie
Praktyki studenckie

Studentom chemii, będącym na IV lub V roku umożliwiamy odbycie praktyk w laboratorium.Miejsce praktyk: Jabłonna lub Kutno Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) należy kierować na

Praktyki studenckie

Kontakt

W celu otrzymania szczegółowych informacji o naszych produktach lub wysłania zapytań ofertowych prosimy kontaktować się z działem sprzedaży oddziału w Jabłonnej.

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy kontaktować się:
– mailowo na adres jablonna@nobilusent.com
– faks (22) 782 49 51
– tel (22) 782 49 41 (od poniedziałku do piątku w godz 7-15) lub (24) 251 02 82 (po godz 15 oraz dni wolne)

Adres

Oddział w Kutnie
ul. Metalowa 6a
99-300 Kutno

Telefon

24 254-90-01
24 254-90-02

Adres

Oddział w Jabłonnie
ul. Zegrzyńska 22a
05-110 Jabłonna

Telefon

22 782-49-41

Działania Środowiskowe

Przedmiotem działalności firmy jest wytwarzanie substancji czynnych, wykorzystywanych następnie w przemyśle farmaceutycznym do produkcji gotowych leków. Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i dlatego podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.

W związku z realizacją projektu rozbudowy zakładu NOBILUS ENT Oddział w Kutnie w ramach projektu ,, Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji substancji czynnych oraz rozbudowa infrastruktury B+R’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, firma podjęła następujące działania zmierzające do zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne:

  • ograniczenie zużycia energii poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń
  • homogenizacja ścieków w celu uśrednienia ich parametrów ChZT, BZT, pH i kontrola jakości ścieków odprowadzanych do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
  • ograniczenie źródeł emisji LZO (lotnych związków organicznych) poprzez suszenie zatężanie w układach zamkniętych
  • odzysk LZO (lotnych związków organicznych) i wykorzystanie odzyskanych rozpuszczalników do ponownego użycia w procesach produkcyjnych
  • zmniejszenie ilości ścieków poprzez kontrole zrzutu ścieków
  • wykorzystanie wody deszczowej do obiegu wody chłodniczej

Firma uzyskała pozytywną decyzję dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Eksploatacja instalacji spełnia wszelkie wymagania wynikające z Najlepszej Dostępnej Techniki BAT.

Jesteśmy nastawieni proekologicznie; w związku z tym na terenie Zakładu w Kutnie założyliśmy plantację drzew kasztanowca o powierzchni ok. 0,7 ha. Ponadto w celu kontroli populacji szkodnika tych drzew – szrotówka kasztanowcowiaczka zainstalowaliśmy ekologiczne pułapki feromonowe.