Praktyki studenckie

Studentom chemii, będącym na IV lub V roku umożliwiamy odbycie praktyk w laboratorium.
Miejsce praktyk: Jabłonna lub Kutno

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) należy kierować na adres oddziału w Jabłonnej:
NOBILUS ENT
ul. Zegrzyńska 22a
05-110 Jabłonna