Wzorce zanieczyszczeń Digoksyny

Digitoxin (Zanieczyszczenie A)CAS No. 71-63-6
Gitoksyna (Zanieczyszczenie B)CAS No. 4562-36-1
Digoksygenina (Zanieczyszczenie C)CAS No. 1672-46-4
Diginatin (Zanieczyszczenie  E)CAS No. 52589-12-5
Neodigoksyn (Zanieczyszczenie G)CAS No. 55576-67-5
Lanatozyd C (Zanieczyszczenie H)CAS No. 17575-22-3
Digoxigenin tetrakisdigitoxoside (Zanieczyszczenie K)CAS No. 31539-05-6